Η παρακολούθηση οχημάτων σε πραγματικό χρόνο είναι ένας αποδεδειγμένος τρόπος βελτίωσης της απόδοσης του στόλου.

Βελτιστοποιήστε το λειτουργικό κόστος, αυξήστε την αποδοτικότητα και εξοικονομήστε χρόνο.

Οι εταιρείες χρησιμοποιούν συχνά GPS Tracker για την παρακολούθηση των οχημάτων του στόλου τους μέσω των οποίων οι διαχειριστές μπορούν να παρακολουθούν την τοποθεσία και την κατάσταση των οχημάτων τους

Οι πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο δίνουν τη δυνατότητα στους διαχειριστές στόλου  να έχουν πλήρη εικόνα των οχημάτων και των συνδεδεμένων αισθητήρων ώστε να λαμβάνουν αποφάσεις και να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες

Η εφαρμογή gps-tracker.gr, μπορεί να σας προσφέρει υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες και απαιτήσεις της εταιρείας σας