Για τις περισσότερες εταιρείες, το όχημα είναι απαραίτητο εργαλείο για την επίτευξη των στόχων.

Εξάλλου, από την ποιότητα οδήγησης δεν εξαρτάται μόνο η ασφάλεια των οχημάτων αλλά και η ασφάλεια του φορτίου.

Χρησιμοποιώντας το σύστημα Gps Tracker, μπορείτε να αξιολογήσετε την ποιότητα οδήγησης του υπαλλήλου από την πρώτη κιόλας ημέρα. Ο έλεγχος ποιότητας οδήγησης θα μειώσει την πιθανότητα ατυχήματος, θα εξασφαλίσει την ασφάλεια του φορτίου, θα μειώσει τη φθορά του οχήματος και ακόμη θα εξοικονομήσει καύσιμα.

Η αξιολόγηση της ποιότητας οδήγησης πραγματοποιείται με βάση τις ακόλουθες παραμέτρους:

Έκθεση σχετικά με τους ελιγμούς και τον τρόπο οδήγησης:

Υπέρβαση ορίου ταχύτητας.

Επικίνδυνοι ελιγμοί.

Δυνατό φρενάρισμα / επιτάχυνση.