Το σύστημα παρακολούθησης Gps Tracker επιτρέπει την παρακολούθηση και διαχείριση του στόλου σας σε πραγματικό χρόνο.

Βελτιώστε την αποδοτικότητα των εργασιών και μεταφορών σας, μειώστε το κόστος λειτουργίας σας, αυξήστε την παραγωγικότητα της επιχείρησης σας και την ασφάλεια της κυκλοφορίας.

Παρακολούθηση οχημάτων σε πραγματικό χρόνο:

Παρακολουθήστε μία ή περισσότερες συσκευές στο χάρτη βλέποντας τη θέση και την ταχύτητα της.

Ελέγξτε άμεσα την κατάσταση των οχημάτων σας, όπως αν είναι σε κίνηση ή σε στάση μέσω εικονιδίων και αισθητήρων.

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών χαρτών όπως Google και OSM καθώς και να παρακολουθήσετε live traffic και 3D απεικονίσεις.

Διαδρομές:

Δημιουργήστε  αναφορές ιστορικού για ορισμένο χρονικό διάστημα (ώρα, ημέρα, εβδομάδα, μήνας) με δυνατότητα οπτικής παρακολούθησης αλλαγών αισθητήρων και ταχύτητας εκχωρώντας ένα χρώμα σε κάθε απαιτούμενη παράμετρο.

Επίσης, εμφανίζονται οι θέσεις στάσης και στάθμευσης, σημεία ελέγχου κ.α. ώστε να έχετε μία ολοκληρωμένη απεικόνιση της διαδρομής του οχήματος.

Αναφορές – Στατιστικά:

Δημιουργήστε μια εκτεταμένη σειρά αναφορών σύμφωνα με προκαθορισμένες παραμέτρους.

Οι αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα της συσκευής ή μίας ομάδας συσκευών μπορούν να παρουσιαστούν με τη μορφή πινάκων και γραφημάτων.

Οι αναφορές μπορούν να προβληθούν σε ένα παράθυρο προγράμματος περιήγησης, καθώς και να γίνει εξαγωγή των αναφορών αυτών σε διάφορες μορφές αρχείων.

Γεωγραφικά αντικείμενα:

Δημιουργείστε και παρακολουθήστε διάφορα γεωγραφικά αντικείμενα, όπως γεωγραφικές ζώνες και γεωγραφικά σημεία (POIs)  όπου μπορείτε να ελέγχετε την είσοδο, έξοδο καθώς και την επίσκεψη σε αυτά.

Ειδοποιήσεις:

Λάβετε ειδοποιήσεις σχετικά με τη δραστηριότητα μίας συσκευής όπως: υπέρβαση ορίου ταχύτητας, απώλεια σήματος, έλεγχος εισόδου ή εξόδου σε γεωγραφικά στοιχεία, έλεγχος κατάστασης αισθητήρα κ.λπ.

Ο χρήστης έχει την ευκαιρία να διαμορφώσει τις απαιτούμενες ειδοποιήσεις ανά τύπο και να καθορίσει τη μέθοδο ειδοποίησης.

Δρομολόγηση: 

Σχεδιάστε και διαμορφώστε διαδρομές κυκλοφορίας μέσω σημείων στο χάρτη.

Οπτική απεικόνιση του προγράμματος και της θέσης των συσκευών. Πλήρης έλεγχος των οχημάτων στη διαδρομή με έλεγχο διέλευσης από σημείο.

Οδηγοί:

Αξιολογήστε την ποιότητα οδήγησης του υπαλλήλου από την πρώτη εργάσιμη ημέρα.

Ο έλεγχος ποιότητας οδήγησης θα μειώσει την πιθανότητα ατυχήματος, θα εξασφαλίσει την ασφάλεια του φορτίου, θα μειώσει τη φθορά του οχήματος και θα εξοικονομήσει καύσιμα.

Συντήρηση:

 Οργανώστε τη συντήρηση των οχημάτων σας και διασφαλίστε τη σταθερή και αδιάλειπτη λειτουργία του στόλου σας.

Το σύστημα έχει δυνατότητα ρύθμισης συντήρησης με βάση το χρόνο λειτουργίας, τις ώρες λειτουργίας του κινητήρα ή τα χιλιόμετρα.

Έλεγχος κατάστασης συναγερμού: 

Παρακολουθείστε την ενεργοποίηση του αισθητήρα συναγερμού (κουμπί SOS) που έχει εγκατασταθεί στο όχημα και ενημερωθείτε άμεσα ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες.